Usluga

  • Home
  • Posebne usluge
  • Izrada plaketa

Izrađuju se u različitim materijalama kao sto su: metal, staklo, plastika, drvo dr.

Koriste se različite tehnike izrade: graviranje, kovanje, livenje.

Prilikom izrade u mogućnosti smo da klijentima obezbjedimo kompletan proizvod koji podrazumjeva stvaranje ideje, izradu uzorka i na kraju serijsku proizvodnju gotovih proizvoda.