Usluga

  • Home
  • Štampa
  • Koverte

Dizajn i štampa koverti

Koverta je vrlo čest vid komunikacije u savremenom poslovanju čija je svrha zaštita sadržaja od vanjskih utjecaja. Štampa na kovertu osim što primaocu daje na znanje ko je pošiljatelj, zna na svome putu biti i sjajno marketinško oružje.

Nekoliko pravila za dizajn koverti:

  • Koverte dolaze do nas već u gotovom formatu, nema nikakve dorade nakoštampen (rezanje, savijanje...) osim mogućnosti ubacivanja sadržaja.
  • Nije moguće štampati u napust (od ruba do ruba).
  • Margine na koverti iznose 12-15mm.
  • Štampa na klapni (iza) nije moguć.
  • Potrebno je unaprijed upozoriti da će se koverte naknadno adresirati na laserskom printeru, jer se onda štampa sa posebnim bojama.

Najčešći formati koverti

Sa prozorima (L/D) ili bez prozora.

DL: 110 x 230mm - American
B5: 176 x 250mm
C6: 114 x 162mm
C6/C5: 114 × 229mm
C5: 162 × 229mm